Tuesday, 28 May, 2024

Vì sao 2 Adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi giống Adn mẹ


giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ

Các chuyên gia giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

ADN con là 1 phần đoạn mạch được tạo ra từ ADN mẹ và có những nguyên tắc để ADN con được tạo ra sẽ giống với 1 đoạn mạch của ADN mẹ. Dưới đây là kiến thức sinh học để giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

ADN là gì? Và giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ

giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ

ADN là gì?

ADN (DNA) có nghĩa là axit deoxyribonucleic. DNA là một bản thiết kế một cách chi tiết của tất cả các sinh vật, tức là nó quy định tất cả các chức năng (sinh lý), cấu trúc (giải phẫu), hành vi và các khía cạnh tâm lý của cơ thể. bằng cách nào đó. DNA phần lớn được kiểm soát bởi độ dài và màu tóc của bạn dễ mắc các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường và huyết áp cao. Tất cả mọi người có 99,9% DNA giống nhau. Chỉ 0,1% DNA là khác biệt và nó khiến chúng ta trở nên độc nhất và khác biệt với bất kỳ người nào trên thế giới.

Vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ

DNA là một chuỗi xoắn kép, cấu trúc giống như một cái thang và được xoắn lại thành một chuỗi xoắn. Hai sợi DNA (chuỗi xoắn kép) bao gồm các đơn vị đơn giản hơn được gọi là nucleotide. Những nucleotide này chứa một trong bốn nucleobase – adenine (A), guanine (G), thymine (T) hoặc cytosine (C), và một phân tử phosphate và đường. Mỗi gốc này giao phối với một đối tác ưu tiên, ví dụ, A luôn kết đôi với T, trong khi G luôn kết hợp với C. Do đó, A trên một chuỗi của một chuỗi xoắn kép bắt cặp với T trên một chuỗi khác. , G trong một chuỗi tương ứng với C trong chuỗi kia. Bằng cách này, các cặp nucleotide được sắp xếp theo một mẫu DNA cụ thể, và mẫu này là duy nhất đối với mỗi cá nhân. Định nghĩa này cũng một phần giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau. Trước khi thực hiện cơ chế nhân đôi.

giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ

Xét nghiệm ADN huyết thống được thực hiện như thế nào?

DNA hay còn gọi là DNA (axit deoxyribonucleic) phổ biến trong các tế bào trong cơ thể người và có nhiệm vụ lưu trữ mã di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình. DNA bao gồm hai sợi và có một cầu thang xoắn ốc. Các chuỗi DNA này chứa thông tin di truyền dưới dạng mã và thứ tự của chúng xác định danh tính của một cá nhân. Mỗi người nhận một nửa DNA từ mẹ của họ và một nửa từ cha của họ.

giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ

Xét nghiệm ADN thực hiện phân tích ADN trên hai đối tượng (nghi ngờ có quan hệ huyết thống) để so sánh dữ liệu di truyền của họ. Đây là cơ sở để xác định mối quan hệ huyết thống giữa những người tham gia.

giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ

Quá trình hoạt động của ADN

  1. a) Quá trình nhân đôi tự động diễn ra bao nhiêu mạch ADN?

Quá trình tự sao chép diễn ra với hai mạch của ADN.

  1. b) Những loại nuclêôtit nào liên kết trong quá trình tự đông? cùng nhau như một cặp vợ chồng?

Liên kết với T (cặp A – T), G liên kết với X (cặp G – X)

  1. c) Hình thành mạch mới trong ADN 2 con Bạn có thể tìm hiểu như thế nào?

Trong trường hợp trùng lặp, ADN mẹ chuyển mạch, 2 mạch riêng rẽ tách rời, các nuclêôtit của mỗi mạch riêng rẽ liên kết với các nuclêôtit xung quanh theo NTBS (A – T, G – X) và dần dần hình thành mạch máu của DNA con  mới.

  1. d) Có nhận xét gì về cấu trúc của 2 ADN con và ADN mẹ?

Cấu trúc giữa 2 ADN con và ADN mẹ:

+ 2 ADN con giống nhau về số lượng nuclêôtit, thành phần và trình tự sắp xếp và giống với ADN mẹ.

+ Mỗi DNA của con đều có chu kỳ với DNA của mẹ.

=> Lý thuyết này cũng để giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Dựa trên lý thuyết sinh học lớp 9 để giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Hai ADN con được tạo ra do quá trình nhân đôi giống hệt nhau của ADN mẹ có thể bắt nguồn từ quá trình tự sao chép ADN sau đây:

– Nguyên tắc khuôn mẫu: Cả hai mạch ADN đều tham gia vào mô hình tổng hợp con. DNA. .

– Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit trên mỗi sợi ADN liên kết với các nuclêôtit trong môi trường nội bào theo nguyên tắc A-T; G – X và ngược lại.

– Nguyên tắc bán bảo toàn: Mỗi ADN con có một sợi giống ADN mẹ và được tổng hợp mới. Có những trường hợp DNA con được tạo ra thông qua một cờ nucleotide khác xảy ra khi quá trình nhân đôi DNA bị gián đoạn. Cặp nuclêôtit này giống với cặp nuclêôtit thứ hai. Đây là câu trả lời dựa trên lý thuyết chính xác nhất cho câu giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

– Cấu trúc đoạn mạch ADN con được tạo ra từ đoạn mạch gốc:

giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ

Kết luận

Vậy để giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ thì dùng kiến thức về sinh học lớp 9 để biết được mạch ADN con tạo ra theo nguyên tắc khuôn mẫu, nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn để có được câu trả lời chính xác nhất. 

0 comments on “Vì sao 2 Adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi giống Adn mẹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *