giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ

Vì sao 2 Adn con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi giống Adn mẹ

Các chuyên gia giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ. ADN con là 1 phần đoạn mạch được tạo ra từ ADN mẹ và có những nguyên tắc để ADN con được tạo ra sẽ giống với 1 đoạn mạch của ADN mẹ. […]

Đọc Tiếp