Tuesday, 28 May, 2024

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của matq.mobi

Việc thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Việc xử lý dữ liệu trên trang web này do bên điều hành trang website Matq.mobi thực hiện. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc chi tiết của bên điều hành trong phần thông tin xuất bản của chúng tôi.

Chúng tôi thu thp d liu ca bn trên website matq.mobi như thế nào?

Khi bạn truy cập vào website matq.mobi thì dữ liệu của bạn được thu thập khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi (cụ thể là dữ liệu bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ) và những dữ liệu kỹ thuật (cụ thể: trình duyệt internet, hệ điều hành hoặc thời gian xem trang). Dữ liệu này được gửi tự động ngay khi bạn truy cập website matq.mobi của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn sẽ như thế nào?

Một số dữ liệu được thu thập để đảm bảo rằng trang web của chúng tôi không có lỗi. Sẽ có những dữ liệu được sử dụng phân tích hành vi người dùng của bạn để chúng tôi có thể cải thiện website matq.mobi nhằm đem đến sự trải nghiệm tốt nhất dành riêng cho bạn.

Quyền thông tin của bạn

Bạn có quyền nhận thông tin về nguồn gốc dữ liệu, người nhận và mục đích lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi truy cập vào website Matq.mobi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này với chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có thể giải đáp mọi câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu của bạn khi truy cập vào website của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, hành vi lướt website Matq.mobi của bạn có thể được đánh giá thống kê. Những lần đăng nhập vào website chủ yếu được thực hiện với cookie và các chương trình phân tích

2. Thông tin chung và thông tin bắt buộc

Bo mt thông tin

Bên điều hành website Matq.mobi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Những thông tin cá nhân mà bạn đồng ý chia sẻ với chúng tôi sẽ được chúng tôi đảm bảo về sự bảo mật cũng như tuân theo các quy định về pháp luật về thông tin cá nhân của các bạn.

Khi bạn sử dụng trang website Matq.mobi này, nhiều dữ liệu cá nhân khác nhau sẽ được thu thập. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân là dữ liệu dùng để nhận dạng cá nhân bạn mỗi khi bạn truy cập vào website của chúng tôi. Những dữ liệu cá nhân của các bạn đã được chúng tôi thu thập nhằm mục đích cải thiện chất lượng website cũng như đem đến cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Chúng tôi nhắc nhở nhỏ quý khách  rằng việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ: khi giao tiếp bằng email) có thể có các lỗ hổng bảo mật.